Z jakim dniem gmina przejmuje działkę pod drogę

przez | 1 lipca 2019

W przypadku przejścia własności prywatnej działki na rzecz gminy kluczowy jest moment, w którym gmina nabywa własność gruntu. Od tego może też zależeć wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela działki.

Więcej na temat: wywłaszczenie działki pod drogę gminną.

Zacznijmy od początku. W przypadku wydania przez organ gminy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela, działki wydzielone pod drogi gminne (ponieważ takie przeznaczenie miały np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), przechodzą z mocy prawa na własność gminy.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami są w tym zakresie dość jednoznaczne: działki przechodzą na własność gminy z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Decyzja staje się natomiast ostateczna, najogólniej mówiąc, z dniem, w którym upłynął termin do jej zaskarżenia.

Pamiętać zatem warto, że decydująca dla przejścia własności działek jest ostateczność decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział. Nie jest istotne – jak mogło by się wydawać – samo wydanie decyzji administracyjnej czy też np. wpis prawa własności gminy do księgi wieczystej, choć ten oczywiście na pewno ma znaczenie z punktu widzenia możliwości powoływania się przez gminę na przysługujące jej do działek gruntu prawo. Przejście własności działki na rzecz gminy następuje bowiem z mocy prawa i w zasadzie poza wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nie są konieczne do tego żadne dodatkowe działania.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *