Z jakim dniem gmina przejmuje działkę pod drogę

przez | 1 lipca 2019

W przypadku przejścia własności prywatnej działki na rzecz gminy kluczowy jest moment, w którym gmina nabywa własność gruntu. Od tego może też zależeć wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania na rzecz byłego właściciela działki.

Więcej na temat: wywłaszczenie działki pod drogę gminną.

Zacznijmy od początku. W przypadku wydania przez organ gminy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na wniosek właściciela, działki wydzielone pod drogi gminne (ponieważ takie przeznaczenie miały np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), przechodzą z mocy prawa na własność gminy.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami są w tym zakresie dość jednoznaczne: działki przechodzą na własność gminy z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Decyzja staje się natomiast ostateczna, najogólniej mówiąc, z dniem, w którym upłynął termin do jej zaskarżenia.

Pamiętać zatem warto, że decydująca dla przejścia własności działek jest ostateczność decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział. Nie jest istotne – jak mogło by się wydawać – samo wydanie decyzji administracyjnej czy też np. wpis prawa własności gminy do księgi wieczystej, choć ten oczywiście na pewno ma znaczenie z punktu widzenia możliwości powoływania się przez gminę na przysługujące jej do działek gruntu prawo. Przejście własności działki na rzecz gminy następuje bowiem z mocy prawa i w zasadzie poza wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nie są konieczne do tego żadne dodatkowe działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *