Archiwa tagu: wysokość odszkodowania

Jak należy rozumieć „wartość rynkową” w przypadku ustalania wysokości odszkodowania?

Podstawową zasadą przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości jest oparcie jego wysokości o wartość rynkową wywłaszczonej nieruchomości. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu pod drogę gminną

W przypadku przejęcia działki gruntu na cele budowy drogi gminnej właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to co do zasady się nie przedawnia. Jego wysokość określona jest szczegółowymi przepisami prawa. Wypłata odszkodowania następuje czasami na podstawie porozumienia z gminą, lecz w wielu przypadkach konieczne jest jego dochodzenie na drodze specjalnego postępowania albo nawet na drodze postępowania sądowego.… Czytaj dalej »