Archiwa tagu: podział nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak dokonać?

Współwłasność nieruchomości powstaje na skutek różnorodnych zdarzeń faktycznych i prawnych. Najczęściej jest ona jednak wynikiem dziedziczenia. Czasem na skutek przyjmowania w spadku nieruchomości współwłaścicielem jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt osób. W niektórych przypadkach współwłasność powstaje na skutek nabycia nieruchomości przez dwie lub więcej osób. Możliwe jest też, że ktoś odsprzedał swój udział w nieruchomości i w… Czytaj dalej »

Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu pod drogę gminną

W przypadku przejęcia działki gruntu na cele budowy drogi gminnej właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie to co do zasady się nie przedawnia. Jego wysokość określona jest szczegółowymi przepisami prawa. Wypłata odszkodowania następuje czasami na podstawie porozumienia z gminą, lecz w wielu przypadkach konieczne jest jego dochodzenie na drodze specjalnego postępowania albo nawet na drodze postępowania sądowego.… Czytaj dalej »