Wywłaszczenie nieruchomości – podstawowe informacje

Wywłaszczenie nieruchomości polega w pewnym uproszczeniu na przymusowym pozbawieniu własności nieruchomości dotychczasowego właściciela i przejściu prawa własności na podmiot publiczny. Warto pamiętać o tym, iż wywłaszczenie może dotyczyć także innego prawa rzeczowego, a także prawa użytkowania wieczystego. Wywłaszczenie może polegać zarówno na pozbawieniu  właściciela jego prawa jak też na jego ograniczeniu w odpowiednim zakresie. Podobnie… Czytaj dalej »